Реєстрація бізнес-структур

Реєстрація  юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм,  ФОП, об’єднань, філій, представництв. Розробка юридичної  документації для бізнесу.
 

 

Консультації

Надання консультацій з цивільного, господарського, трудового, податкового, фінансового, банківського законодавства, законодавства іноземних держав, законодавства Європейського Союзу. Розробка юридичної і податкової моделі бізнес-структури.
 

 

Представництво інтересів в судах і державних органах

Представництво інтересів у державних контролюючих і правоохоронних органах. Представництво інтересів в господарських і адміністративних судах (стягнення дебіторської заборгованості, захист прав інтелектуальної власності, спори з державними органами). Супровід перевірок контролюючих органів.
 

 

Правовий аудит

Аналіз і оцінка договорів, контрактів, засновницьких документів, доручень, дозвільних документів, Due Diligence.
 

 

Злиття і поглинання

Підготовка компанії до угоди, участь в переговорах з бізнес-партнерами, правовий аудит і перевірка бізнес-партнерів, підготовка і реєстрація документів.

 

 

 

Реєстрація іноземних інвестицій

Підготовка і реєстрація внесків до статутного капіталу, договорів позики, отримання ліцензій НБУ.

 

 

 

Побудова холдинговых структур

Розробка моделі холдингу, реєстрація холдингових структур в іноземних юрисдикціях.

 

 

 

Абонентське обслуговування

Постійний супровід в роботі за усіма напрямами діяльності, корпоративний юрист у Вас в офісі.